IzvēlneAizvērt


2018. gadā Dabas muzeja vides ekspozīcijā  “Cilvēks un vide” tika izveidotas četras jaunas animācijas filmas. Viena filma ir veltīta klimata pārmaiņām. Trīs filmas ir veltītas ūdens problēmām Latvijā. Filmas papildina tām veltītas nodarbības ne tikai muzejā, bet arī ārpus tā. Lai klimata pārmaiņu un ūdens piesārņojuma problemātiku skaidrotu 5.–12. klašu skolēniem, tika izstrādātas divas nodarbības, kuru laikā audzēkņi apgūst gan šajās jomās lietotos terminus, gan meklē risinājumus, piedaloties izglītojošās, no koka radītās spēlēs. Nodarbībā “Ūdens piesārņojums” dalībnieki noskaidro, kādi ir ūdenstilpju piesārņojuma cēloņi un sekas, kā piesārņojums ietekmē ezeru un upju ekosistēmu, un meklē risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 

Vides mēneša ietvaros 2018. gadā tika piedāvātas bezmaksas nodarbības četrās pilsētās - Madonā, Valmierā, Jēkabpilī un Liepājā, tādejādi aptverot tālākās Latvijas pilsētas un dodot iespēju skolēniem gūt zināšanas par klimata pārmaiņām un ūdens piesārņojumu Latvijā (IAM4, IAM10). Izveidotās nodarbības pēc vides mēneša beigām tika iekļautas muzeju nodarbību un izbraukuma “Muzejs mūsu bagāžā” nodarbību sarakstā un ir pieejamas ikvienai interesentu grupai gan muzejā, gan ārpus tā.

Šīs nodarbības ir veicinājušas lielāku izpratni par klimata pārmaiņām un negatīvajām sekām, ko rada cilvēku saimnieciskā darbība (IAM13), kā arī devušas ieskatu ikdienas darbībās, kas veicina ūdens piesārņojumu upēs, ezeros un Baltijas jūrā (IAM14).