IzvēlneAizvērt


Izstāde un Vides mēnesis bija veltīti saldūdens zivju aizsardzībai. Izstādē “Zvīņu spoguļos” varēja uzzināt par Latvijas saldūdens zivīm un tās ietekmējošiem faktoriem. Viena no izstādes sadaļām iepazīstināja ar zivju resursu saglabāšanas jautājumiem, piemēram, zivjaudzētavu lomu zivju resursu papildināšanā, videi draudzīgu makšķerēšanu un tīra vai piesārņota ūdens indikatorsugām. Tika izveidota nodarbība un spēle “Vai zivis meklē, kur dziļāks?” 4.–12. klašu skolēniem. Izveidotās spēles komplekti tika dāvināti Dabas muzejā notiekošo pulciņu audzēkņiem, internātskolām, bērnu namiem un krīzes centriem, kuri piedalījās muzeja rīkotajā labdarības pasākumā “Zemūdens Ziemassvētki”.

Vides mēneša ietvaros notika arī seminārs dabaszinību skolotājiem un vides speciālistiem “Latvijas saldūdens zivis – to daudzveidība, aizsardzība un dzīves vide”. Lai vairotu bērnu zināšanas par zivju resursu saglabāšanu, tika rīkotas Dabas muzeja pulciņu savstarpējas spēles. Sadarbojoties ar akcijas “Atlaid mammu!” organizatoriem un Makšķernieku organizāciju sadarbības padomi, muzejā notika seminārs “Par atbildīgu makšķerēšanu!”. Izstādi un tai veltītos pasākumus apmeklēja vairāk nekā 10 804 apmeklētāji.

Dabas muzeja Vides mēnesis, izstāde un notikušie pasākumi informēja par zivju resursu saglabāšanu, kā arī par ūdens piesārņojumu un hidrobūvju ietekmi uz zivju populācijām (IAM 14). Projektā iesaistītie sadarbības partneri veicināja plašu auditorijas iesaisti, ieskaitot sarežģīti sasniedzamas sabiedrības grupas (IAM 10).