IzvēlneAizvērt


Kaut gan muzejs ir nepārprotami saistīts ar dzejnieku Imantu Ziedoni, tas savā darbībā koncentrējas ne vien uz dzejnieka personības izpēti, bet arī viņa pausto pārliecību un apliecināto vērtību turpināšanu un attīstīšanu – arī Latvijas kultūras un dabas mantojuma apzināšanas un pētniecības darbā.

2016. gadā, balstoties Imanta Ziedoņa “Leišmalītē” teiktajā, ka “pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā jābūt!) tūrisma ceļš un ceļotāji prasīs izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos”, muzejs aizsāka trīs gadus ilgu ekspedīciju-gājienu sēriju apkārt Latvijas robežai. Ekspedīcijā savāktie materiāli vēsta par Latvijas dabas, kultūrainavas, vietējo kopienu un arī pašu pētnieku – ekspedīcijas dalībnieku – likteņiem. Materiālu pieejamība tika nodrošināta ar vērienīgu komunikācijas pasākumu virkni: 2019. gadā Latviju apceļoja kinoizstāde, izstādei izveidota digitālā versija, filma un muzejpedagoģiskā programma “Izgaismot Latviju”, kopā ar Ziedoņa klasi izveidoti metodiski materiāli skolotājiem un skolēniem, top tūrisma maršruts Latvijas-Lietuvas pierobežā – Leišmalītē.

Muzeja īstenotā pieeja kultūras un dabas mantojuma vākšanā un saglabāšanā (IAM11) balstās iekļaušanas un vienlīdzības principos (IAM5, IAM10) un tiecas izvairīties no vienpusīga sabiedrības, vēstures un dabas procesu portretējuma. Ekspedīcijās savāktajiem materiāliem tiek nodrošināta plaša pieejamība, veidojot dažādām auditoriju grupām piemērotus komunikācijas projektus klātienē un tiešsaistē (IAM4). Ceļojošā kinoizstāde rosināja Sēlijas pašvaldības uzsākt sadarbību kopīgas attīstības stratēģijas veidošanā un kartē iezīmēt pierobežas tūrisma ceļu Sēlijā, tādejādi ne vien stiprinot vietējo kopienu pašapziņu, bet arī veicinot attīstību reģionā (IAM9).