IzvēlneAizvērt


Nodarbības “Vēja enerģija” mērķis ir papildināt skolēnu zināšanas un veicināt izpratni par atjaunojamajiem energoresursiem un to izmantošanu Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot vēja enerģijas lietojumam un potenciālam elektroenerģijas ieguvē. Nodarbība veidota divās daļās: teorētiskajā daļā iegūtās zināšanas par vēja ģeneratoru darbību un to ietekmējošajiem aerodinamiskajiem spēkiem tiek praktiski pielietotas, veicot tehniski radošu uzdevumu – izgatavojot vēja ģeneratora “spārnus”.

Nodarbības primārā mērķauditorija ir 5.-7. klašu skolēni, tomēr to iespējams pielāgot atbilstoši grupas prasībām.

Veicinot izpratni par videi draudzīgas un mūsdienīgas elektroenerģijas ieguvi un tās nozīmi ilgtspējīgā attīstībā, tiek īstenots IAM7.