IzvēlneAizvērt

Atjaunojamā enerģija (IAM7)


Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu.

Svarīgi mērķi Latvijai ir energoapgādes drošība, plašāka atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošana, kā arī enerģijas taupīšana. Lai virzītos uz vienotu ES enerģijas tirgu, Latvija piedalās Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijā un vienotā gāzes tirgus izveidē. Paredzēts palielināt AER tehnoloģiju izmantošanu elektrības ražošanā, siltumapgādē un rūpniecībā. Tiks atbalstīti mikroprojekti, lai iesaistītu arī mājsaimniecības enerģijas ražošanā no AER pašu patēriņam un energotaupīgu ēku būvniecība un atjaunošana. Iecerēts, ka līdz 2027. gadam 47, 5% no visa enerģijas patēriņa būs atjaunojamie energoresursi. Visvairāk enerģiju patērē transports, tāpēc nākotnē cilvēkiem vairāk jāizmanto sabiedriskais transports,  transporta līdzekļi, kas lieto AER, kā arī velosipēdi. 

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.