IzvēlneAizvērt


Lai nodrošinātu kvalitatīvas un saturīgas laika pavadīšanas iespējas arī vecumdienās, LNB Virtakas klasē notiek pasākums cikls "Senioru trešdienas". Reizi mēnesī seniori tiek aicināti piedalīties dažādās LNB norisēs, gūstot ne tikai jaunus iespaidus un praktiskas iemaņas, bet arī satiekot domubiedrus.

Norise nodrošina senioru iekļaušanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē (IAM10, IAM1, IAM3), sniedz atbalstu mūžizglītībai (IAM4) un nodrošina piekļuvi informācijai (IAM16).