IzvēlneAizvērt

Mazināta nevienlīdzība (IAM10)


Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

Iespēju vienlīdzības stiprināšana ir ceļš uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Svarīgi, lai visiem būtu iespējas iegūt labu izglītību un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, strādāt cienīgu (drošu un legālu) darbu atbilstoši savām spējām, dzīvot un attīstīties drošā vidē un būt sociāli aizsargātam līdzvērtīgi visos Latvijas reģionos. Nevienlīdzība tiks samazināta, laikus sniedzot mērķētu atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, īpaši – sabiedrības grupām ar zemiem ienākumiem, tai skaitā senioriem un ģimenēm ar bērniem. Jāpanāk produktivitātes un ienākumu nevienlīdzības mazināšanās starp Rīgu un attālākajiem reģioniem. 

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.

Skatīt visus