IzvēlneAizvērt


Programma “Sajūtu ceļojums” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā ir sajūtu piedzīvojums, kura mērķis ir piedāvāt caur maņām – dzirdi, tausti un smaržu – iepazīt dzejnieku sajūtu pasauli un muzeju kā draudzīgu vietu cilvēkiem ar redzes grūtībām. 80% apkārtējās pasaules informācijas mēs uztveram ar redzi. Kā iepazīt Raini un Aspaziju acīm ciet? Norises laikā apmeklētāji var sasmaržot Alpu ziedus no Raiņa herbārija, pievienoties Aspazijai kafijas pauzē un aktieru Ievas Džindžas, Sandras Kļaviņas un Ģirta Krūmiņa pavadībā iztēloties to, ko spēj sajust rokas, bet neredz acis.

Programma ar mērķprogrammas KultūrELPA atbalstu īpaši veidota cilvēkiem ar redzes grūtībām, tomēr pieejama ikvienam interesentam, kas vēlas vienoties pasaules uztverē ar tiem, kuriem acu gaisma ir liegta.

Projektu veidojusi Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste Astrīda Cīrule un radošā grupa, kas darbojas sajūtu teātra žanrā: režisores Liena Šmukste un Ieva Džindža, skaņu režisors Kārlis Gliks un mākslinieki Raimonds Vindulis un Kārlis Žagata, kā arī Rīgas Strazdumuižas vidusskola.

 

 

Sadarbības (IAM17) rezultātā muzejā radīta programma, kas sekmē personu, kurām ir redzes grūtības, iekļaušanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē (IAM10) un vairo sabiedrības izpratni par personām ar īpašām vajadzībām, kā arī par iekļaujošas vides un atbilstoša piedāvājuma nepieciešamību Latvijas kultūrtelpā (IAM16).

 

Norises laiks: 2021.gads – šobrīd