IzvēlneAizvērt


Latvijas dzejas pirmā modernista Eduarda Veidenbauma muzejs “Kalāči” uzsāk projektu “Vairāk gaismas!”, kas atklāj mākslas potenciālu jauniešu mentālās veselības un labbūtības uzlabošanā. Kopā ar vietējo jauniešu kopienu dzejnieka ģimenes mājās tiek veidota jauna pastāvīgā ekspozīcija, kura atklās talantīgā 19. gadsimta dzejnieka sapņus un centienus, nemierīgās attiecības ar ģimeni un draugiem, trauslo veselību, ideālistiskās demokrātijas un līdztiesības idejas un, protams, viņa novatorisko dzeju. Sadarbībā ar Norvēģijas teātra mākslinieku Mortenu Brunnu top drāmas darbnīcas, kurās jaunieši varēs izspēlēt un risināt konfliktus, attīstīt savas socioemocionālās pratības. Visbeidzot vasaras rezidencēs muzejā viesosies mākslinieki no Latvijas un Norvēģijas, lai kopā ar jauniešiem radītu muzeja krājumā un vietējā kultūrvēsturē balstītus mākslas darbus par mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām.

 

 

Projekta mērķis ir sniegt pozitīvu un paliekošu ieguldījumu jauniešu un pusaudžu mentālajā veselībā (IAM3), sniedzot ikdienā noderīgas zināšanas un prasmes, kā arī atklāt kultūras un mākslas būtisko, jēgpilno nozīmi cilvēku dzīvēs, kas sniedzas pāri izklaidei un atpūtai. Cēsu novada lauku apvidus jauniešu iesaiste projektā sniedz pienesumu iekļaujošā (IAM 10) un kvalitatīvā kultūrizglītības piedāvājumā (IAM 4) vietējai kopienai.