IzvēlneAizvērt


Norišu programma “Labsajūtas mēnesis muzejā” pirmo reizi tika īstenota 2020. gadā, un tā iecerēta kā ikgadējs notikums. Programma veidota, pievēršoties garīgajai veselībai, kas kļuvusi par vienu no mūsu laika aktuālajiem jautājumiem. Projekta mērķis ir izcelt mākslas un mākslas muzeja potenciālu pašapziņas un pašizziņas veicināšanā, veidojot drošu vidi pozitīvai, nomierinošai un harmonizējošai sociālajai pieredzei un kopības izjūtai.

Projekta norises laikā LNMM apmeklētājiem tika sniegta iespēja piedalīties meditācijas nodarbībās muzejā, mākslas terapijas sesijās senioriem, kā arī tika organizētas īpašas tematiskās ekskursijas par redzes uztveres lomu mākslas darbu vērošanā un rīkotas radošās darbnīcas ar mākslas terapijas metodēm. Individuālajiem mākslas baudītājiem bija izdevība veicināt mijiedarbību ar mākslas darbiem un veidot dziļāku izpratni par to saturisko vērtību, izmantojot LNMM muzejpedagogu izstrādātās mākslas mediācijas kartītes.

Apvienojot mākslas iepazīšanu muzeja apmeklējuma laikā ar emocionālās labsajūtas izzināšanu tiek nodrošināta iekļaujoša un kvalitatīva izglītība (IAM4), veicināta miermīlīga un iekļaujoša sabiedrība ilgtspējīgai attīstībai (IAM16), kā arī nodrošināta veselīga dzīve un sekmēta labklājība jebkura vecuma cilvēkiem (IAM3).