IzvēlneAizvērt


Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Pašvaldības muzejs

Muzeju biedrības saimē

Serviss un pakalpojumi

  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Bezmaksas ieeja
  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Piedāvājums ģimenēm ar bērniem
  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Āra aktivitātes

Rugāju novada muzejs atrodas Rugāju novada vidusskolas ēkā. Tas izveidojās, paplašinoties no skolas par pagasta un vēlāk par novada muzeju.

Krājuma izveidotājs un dibinātājs Leopolds Upītis. Muzeja specializācija – novadpētniecība. Tas veic sava novada lokālās vēstures izpēti Rugāju un Lazdukalna pagastu teritorijās

Vairāk

 

Pirmdiena 11:00 – 15:00
Otrdiena Slēgts
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 13:00 – 17:00
Piektdiena 9:00 – 12:30
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Velga Vīcupa, Rugāju novada muzeja vadītāja

T: +371 28332720

E: virdziinija@inbox.lv


Ieejas maksa

Ieeja muzejā ir bez maksas.


Muzejs dibināts 1999. gadā. Muzeja lietu krājums veidots no novada iedzīvotāju, Rugāju vidusskolas, pagastu teritorijās bijušo skoliņu  absolventu, pagastu iedzīvotāju dāvinājumiem. Novada muzejs intensīvi turpina sava novada lokālās vēstures izpēti. Tas piedāvā interesentiem iepazīties ar Rugāju  un Lazdukalna pagastu vēsturi no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. 


Rugāju novada muzejā skatāma seno lietu, sadzīves priekšmetu un darbarīku pastāvīgā ekspozīcija, tiek veidotas tematiskās izstādes par novada ievērojamiem cilvēkiem, pagastu skolu vēsturi, novada teritorijā bijušo kolhozu vēsturi, dažādu amatu pratējiem, deportācijām u. c. , kā arī tiek piesaistītas ceļojošās izstādes no citiem novadiem. Muzejā tiek organizēti dažādi pasākumi: izstāžu atklāšanas, piemiņas brīži 25. martā un 14. jūnijā, tas piedalās Lāčplēša dienas sarīkojuma organizēšanā un norisē Rugājos u. c.

 

Muzejā regulāri tiek gatavoti raksti par novada vēsturi un publicēti novada avīzītē „Kurmenīte”, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot kursa un bakalaura darbus par Rugāju novada vēsturi, piedāvātas ekskursijas pa Rugāju ciematu un novadu. Tas izstrādā un piedalās dažādos projektos, lai veicinātu muzeja attīstību.

Rugāju novada muzejs


Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Pašvaldības muzejs

Muzeju biedrības saimē

Serviss un pakalpojumi

  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Bezmaksas ieeja
  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Piedāvājums ģimenēm ar bērniem
  • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Āra aktivitātes

Izvēlies muzeju!

Tēmas:

Serviss un pakalpojumi:

Atbalstītāji