IzvēlneAizvērt

24.05

Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību aicina uz tiešsaistes semināru “Digitālie materiāli muzeju krājumā”

Mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā un mūsu dzīvi raksturo dažādi digitāli dzimuši materiāli, kuri ir kļuvuši par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Arī muzeja darbs vairs nav iedomājams bez digitālajiem risinājumiem. Dažādi rīki, dokumenti, fotogrāfijas, ieraksti papildina un atvieglo muzeja darbinieku darbu, kā arī ievērojami bagātina veidus muzeja komunikācijai ar sabiedrību. Bet kā tad ir ar muzeja krājumu?!

Saskaņā ar Muzeju likumu muzeja krājumam jāraksturo materiālais un nemateriālais cilvēces mantojums. Taču neskatoties uz sabiedrības digitalizēšanos, pagaidām Latvijas muzejos digitālie materiāli vēl nav uzskatāmi par pašsaprotamu krājuma sastāvdaļu un muzeja speciālistu vidū nav vienots viedoklis par digitāli dzimušu materiālu vākšanu un saglabāšanu muzeja krājumā. Katrs muzejs digitālo materiālu uzskaiti, glabāšanu un ilgtermiņa saglabāšanu cenšas risināt lokāli atbilstoši savai kompetencei un finanšu resursiem, taču joprojām ir daudz neatrisinātu un neskaidru jautājumu.

Lai rastu kopīgus risinājumus valsts un lokālā mērogā, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa ir aktualizējusi šo jautājumu, veltot tam semināru “Digitālie materiāli muzeju krājumā”. Semināra ietvaros nozares eksperti no Latvijas muzejiem, LR Kultūras ministrijas, Kultūras informācijas sistēmu centra, Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas aicināti paust savu nostāju, diskutēt, dalīties pieredzē un piedāvāt risinājumus digitālo materiālu iekļaušanai, uzskaitei, glabāšanai un ilgtermiņa saglabāšanai muzeju krājumā.

Semināra mērķauditorija ir Latvijas muzeju krājuma darbinieki un citi interesenti. Dalība seminārā ir bez maksas, vietu skaits ir ierobežots. Pēc pasākuma semināra ieraksts būs pieejams Latvijas Muzeju biedrības youtube kanālā.

 

Programma: ŠEIT

Reģistrācija: ŠEIT. Uzmanību! Maksimālais semināra dalībnieku skaits ir sasniegts, un pieteikšanās ir noslēgusies. Pēc pasākuma semināra ieraksts būs pieejams Latvijas Muzeju biedrības youtube kanālā.

Norises vieta: Platforma zoom.us

Norises laiks:  24. maijs, plkst. 10.00–16.00