IzvēlneAizvērt

Uz sarakstu

Alūksne, Alūksnes Jaunā pils, Pils iela 74

Pašvaldības muzejs

Akreditēts

Muzeju biedrības saimē

Tēmas

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Vēsture
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Māksla
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Personība
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Novadpētniecība

Forma

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Muzejpedagoģiska nodarbība

Vecuma grupa

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 5. – 9. klase
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 10. – 12. klase

Valoda

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Latviešu
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Maksas
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 1,00 EUR
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākums notiek: Klātienē
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākuma ilgums: 00:45h
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Dalībnieku skaits: līdz 15

Izzinošās nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar novadnieka, ievērojama latviešu mākslinieka Leo Kokles personību, biogrāfiskajiem datiem, kas nozīmīgi ietekmējuši mākslinieka dzīvi. Vērojot mākslas darbus, noskaidro mākslinieka rokraksta specifiku, viņa daiļrades nozīmi mākslas vēstures kontekstā Latvijā. Noskaidro, kāds ir Alūksnes muzeja ieguldījums mākslinieka piemiņas saglabāšanā. 

Nodarbības laikā skolēni mācās vērtēt vizuālās mākslas darbus, to struktūru, kompozīciju un izpausmes formas. Argumentē un kritiski analizē iedvesmas avotu izteiksmes līdzekļus un to nozīmi vizuālās mākslas darba interpretācijās un izprot to vērtību oriģinālas, patstāvīgas idejas radīšanā. Izpēta un pierāda kultūras mantojuma kā kopīgas vēsturiskās atmiņas avota nozīmi, tā lomu nacionālās identitātes stiprināšanā, lai veidotu saikni ar pagātni. Piedalās kultūras un mākslas vērtību, daudzveidīgā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Mērķtiecīgi diskutē par mākslas darbiem, starpdisciplināriem mākslas procesiem un izpausmēm, lieto atsauces uz kultūrvēsturisko periodu pazīmēm, personiskām, sabiedrības vai grupas kultūras vērtībām, kultūras mantojumu, argumentē personisko viedokli. 

Nodarbībā galvenās darba formas un metodes ir lekcija, grupu darbs, vērošana, salīdzināšana, diskusija.

Nodarbībā skolēni mācās salīdzināt, interpretēt, novērtēt, savienot informāciju, paust savu viedokli, emocionālo attieksmi un estētisko vērtējumu par mākslas darbiem.

Darba procesā skolēni attīsta prasmi analizēt mākslas darbu, pētot tēlus, ideju, sižeta u. c. elementus, vizuālās mākslas specifiskos izteiksmes līdzekļus un paņēmienus.

Iepazīstot mākslinieka Leo Kokles personības iezīmes un dzīves gājumu, skolēni izvērtē galvenās rakstura īpašības, kas veicinājušas talanta attīstību un jaunu tendenču ieviešanu mākslā.

Nodarbība pielāgojama speciālo programmu audzēkņiem un mazākumtautību skolēniem, pielāgojot valodas sarežģītības līmeni.

Visos no minētajiem gadījumiem lūdzam norises gaitu saskaņot un pārrunāt ar muzeja darbinieku.

Tel.: +371 64381321, mob.: +371 25665538

E-pasts: jolanta.baldina@aluksne.lv, muzejs.info@aluksne.lv

 

 


Papildu informācija

Muzejā vēlams ierasties aptuveni 10 minūtes pirms nodarbības sākuma.


Atsauksmes (0)Izvēlies muzeju!

Vecuma grupa
Tēmas
Atrašanās vieta
Valoda
Izmaksas
Veids
Forma
Dalībnieku skaits
8 - 70 pers.
Ilgums
30 - 180 h

Atbalstītāji