IzvēlneAizvērt

Uz sarakstu

Alūksne, Alūksnes Jaunā pils, Pils iela 74

Pašvaldības muzejs

Akreditēts

Muzeju biedrības saimē

Tēmas

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Vēsture
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Novadpētniecība

Forma

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Muzejpedagoģiska nodarbība

Vecuma grupa

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 5. – 9. klase
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 10. – 12. klase

Valoda

 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Latviešu
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Maksas
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. 1,00 EUR
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākums notiek: Klātienē, Izbraukums
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Pasākuma ilgums: 01:00h
 • Material-icon/24/dark Copy 6 Created with Sketch. Dalībnieku skaits: līdz 30

Muzejpedagoģiskajā programmā “Kā Alūksne par pilsētu veidojās” skolēniem tiek dota iespēja izzināt stāstu par Alūksni no 19. gs. beigām, kad tā vēl bija miests Krievijas impērijas sastāvā, līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim 1920. gada 2. janvārī. 


Programmas laikā skolēni iepazīst 15 izstādes “No miesta līdz pilsētai” informatīvo banneru saturu, kas sadalīti pa tēmām: administratīvā piederība, Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, Biedrības, Skolas, Baznīcas un lūgšanas nami, Saimnieciskā dzīve, Pilsētas attīstība.


Pēc muzeja speciālista stāstījuma skolēni individuāli, pāros vai grupās veic uzdevumus iepriekš sagatavotās darba lapās, vērojot izstādes materiālu. Pēc darba lapu izpildes notiek pārrunas un diskusijas par uzzināto. 

Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai vēstures, sociālo zinību, politikas mācībās un audzināšanas stundās sociālo, pilsonisko un caurviju kompetenču attīstībai.

 

Programmas laikā skolēni mācās saskatīt, atklāt un analizēt cēloņsakarības vēstures procesos un izmanto tās sabiedrisko procesu skaidrošanai. Izzina tuvākajā apkaimē laika gaitā notikušās pārmaiņas un secina, ka notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē. Analizē pārmaiņas ietekmējošus faktorus. Mācās sadarboties ar vienaudžiem, izmantot dažādus lietiskos avotus. 

Skolēni strādā individuāli un grupās. Patstāvīgi mācās darboties ar izziņas materiālu. 
 

Skolēni nodarbības laikā mācās atrast un formulēt atbildes uz izziņu vērstiem jautājumiem, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas sniedz precīzu atbildi uz jautājumu.

Programma īstenojama klātienē, kā arī izbraucot uz skolām. 

Tālr. +37125665538, +37164381321

E-pasts: jolanta.baldina@aluksne.lv, muzejs.info@aluksne.lv


Papildu informācija

Nodarbības realizēšanai ārpus muzeja nepieciešama telpa 15 baneru izkārtošanai, projektors un ekrāns ievadlekcijai, galdi un krēsli skolēnu individuālajam un grupu darbam.

Papildus informācija par izglītojošām nodarbībām: https://www.aluksnespils.lv/lv/lessons


Atsauksmes (0)Izvēlies muzeju!

Vecuma grupa
Tēmas
Atrašanās vieta
Valoda
Izmaksas
Veids
Forma
Dalībnieku skaits
8 - 70 pers.
Ilgums
30 - 180 h

Atbalstītāji