IzvēlneAizvērt

11.04

Bauskas pils muzejs izsludina konkursu uz vakanto galvenā krājuma glabātāja amata vietu

Bauskas pils muzejs izsludina konkursu uz vakanto galvenā krājuma glabātāja amata vietu. Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku ar pilnu amata slodzi; darba vieta – Pilskalns, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Amata mērķis

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana, pētīšana un izmantošana muzeja izglītojošajā darbā.

Galvenie amata pienākumi

 • Veikt muzeja krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Muzeju likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un Bauskas pils muzeja iekšējiem noteikumiem;
 • Ievadīt datus par muzeja priekšmetiem Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā;
 • Organizēt muzeja krājuma priekšmetu praktisko glabāšanu krātuvēs;
 • Kontrolēt temperatūru, mitrumu un apgaismojumu krājuma, izstāžu un ekspozīciju telpās;
 • Veidot krājuma uzskaites kartotēkas;
 • Sagatavot atzinumus un organizēt krājuma priekšmetu konservāciju un restaurāciju;
 • Veikt krājuma priekšmetu restaurācijas uzraudzību;
 • Veikt krājuma zinātnisko izpēti;
 • Piedalīties krājuma esības un saglabātības pārbaudēs, krājuma vērtēšanā;
 • Vadīt saimniecisko darbu veikšanu saistībā ar muzeja krājumu;
 • Izstrādāt un īstenot finanšu līdzekļu piesaistes projektus krājuma priekšmetu restaurācijai;
 • Sagatavot publikācijas un lekcijas;
 • Vadīt ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās;
 • Izstrādāt krājuma izstāžu plānus, piedalīties muzeja ekspozīcijas plānu izstrādē un iekārtošanā;
 • Izsniegt nepieciešamos krājuma priekšmetus, reģistrēt personas, kuras izmanto krājumu, uzskaitīt izmantotos materiālus.

Prasības pretendentiem

 • Izglītība – augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība vēstures, mākslas zinātnes, muzeoloģijas vai bibliotēku darba jomā;
 • Pieredze muzeja darbā tiks vērtēta kā priekšrocība;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Zināšanas un prasmes

 • izpratne par muzeja darbību;
 • muzeju krājuma darbu regulējošo likumu un normatīvo aktu zināšanas;
 • viduslaiku un agrīno jauno laiku vēstures, mākslas vēstures, kultūras vēstures zināšanas;
 • muzeoloģijas zināšanas;
 • spēja strādāt komandā;
 • digitālās prasmes;
 • spēja ātri mācīties un precizitāte;
 • augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu (1025 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta viena gada), kā arī citus papildu motivācijas instrumentus atbilstoši darba rezultātiem;
 • Interesantu un dinamisku darbu atjaunotā viduslaiku pilī;
 • Iespēju attīstīt un pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.

Iesniedzamie dokumenti

 • Motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo darba pieredzi);
 • Dzīves un darba gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk. profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas, ja pēdējo trīs gadu laikā tādi ir pabeigti (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • Apliecības par valsts valodas prasmēm kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši pamatizglītību valsts valodā);

 

Pieteikums ar norādi “Konkursam uz Bauskas pils muzeja Galvenā krājuma glabātāja amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024. gada 10. jūnijam Bauskas pils muzejā, adrese: Pilskalns, Bauska, Bauskas nov. vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas pils muzejs, Pilskalns, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus elektroniskā pasta adresē: bauskaspils@bauskasnovads.lv. Tālrunis uzziņām +371 20011880.

 

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi.

Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā. 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Bauskas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, pasts@bauskasnovads.lv