IzvēlneAizvērt

06.10

Latvijas muzeju speciālistiem tiek piedāvāta izglītojošu pasākumu programma “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”.

Aicinot labāk iepazīt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai muzeju praksē ieviestu vairāk sociāli iekļaujošu, videi draudzīgu un ekonomiski izsvērtu iniciatīvu, Latvijas muzeju speciālistiem tiek piedāvāta izglītojošu pasākumu programma “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”.

Valsts galvenajā stratēģiskās plānošanas instrumentā “Latvija 2030” definēts, ka “ilgtspējīga attīstība ir sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, neapdraudot nākamo paaudžu (vajadzību nodrošināšanas) iespējas”.

Pateicoties valsts plānošanas dokumentiem un atsevišķām privātām iniciatīvām, ilgtspējas jautājumi pakāpeniski kļūst arvien saistošāki arī Latvijas kultūras telpai, tostarp muzejiem. 2020. gada Starptautiskajā Muzeju dienā, 18. maijā, Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkoja serbu pētnieces Višņas Kisičas (Višnja Kisić) vebināru “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās”, kurā tika sniegts akadēmisks pārskats ilgtspējas koncepta attīstībai pasaulē un starptautiskās muzeju nozares atbildei uz to.

Vebināra ieraksts pieejams ŠEIT.

Sākot ar 2020. gada oktobri, sadarbojoties domnīcai Creative Museum, Latvijas Muzeju biedrībai, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas muzeju darbiniekiem tiks piedāvāta izvērsta izglītības programma, kas ļaus gūt plašāku, praktiskāku izpratni un arī iedvesmu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanai muzeju darbā.  

2020. gada 27. oktobrī Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar domnīcu Creative Museum organizē semināru “Muzeji vides ilgtspējai”, kas norisināsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Konferenču zālē un būs pieejams ikvienam interesentam arī tiešraidē.

Seminārs organizēts trīs daļās: pirmā veltīta atsevišķiem labās prakses piemēriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Lielbritānijā, otrā un trešā – Latvijas situācijai, iepazīstinot ar šogad veiktās aptaujas “Videi draudzīgu, ilgtspējīgu prakšu īstenošana muzeju nozarē” rezultātiem, piedāvājot darba ikdienā viegli ieviešamus “zaļos” risinājumus un diskutējot par to, kā muzejiem kopumā savas darbības īstenošanā reducēt negatīvo iespaidu uz vidi. 

Seminārā piedalīsies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, LR Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, Igaunijas Nacionālā muzeja Pētnieciskā darba sekretāre Agnese Aljasa (Agnes Aljas, Tartu, Igaunija), MO muzeja Sabiedrisko attiecību vadītāja Indre Lelevičūte (Indrė Lelevičiūte, Viļņa, Lietuva), Moderna Museet kuratore Ilva Hilstrēma (Ylva Hillström), Julie’s Bicycle “Creative Green Programme” vadītāja Grasiela Melitsko Torntone (Graciela Melitsko Thornton, Londona, Lielbritānija), Rīgas Stradiņa Universitātes muzeja krājuma glabātāja Iveta Skripste, vides speciāliste un konsultāciju aģentūras Sustainable Tips vadītāja Elīna Kolāte; semināra un diskusijas moderatore – domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone

Semināra programma pieejama ŠEIT

Semināra darba valoda: latviešu, angļu (bez tulkojuma)

Reģistrācija un papildu informācija:

Dalība – bez maksas. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās semināra apmeklējumam klātienē, rakstot uz e-pastu daina.auzina@lnmm.lv.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariāts (NDPC), Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

 

No 2020. gada novembra līdz 2021. gada maijam Latvijas Muzeju biedrība sadarbībā ar britu muzeju speciālistu, rokasgrāmatas “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi” autoru Henriju Makgī (Henry McGhie) rīkos septiņu vebināru ciklu “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi”.

Vebināros tiks atklāts, kā muzeji savā ikdienas darbā, veicot ikdienas pienākumus un radot jaunus pakalpojumus un produktus, var atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu – pievēršoties ne vien vides jautājumiem, bet arī muzeju augstajam potenciālam sniegt ieguldījumu planētas iedzīvotāju izglītotībā un labklājībā. Vebināru programmu veidos Henrija Makgī priekšlasījums (40 min) un diskusija ar auditoriju (20 min). Iepriekš reģistrējoties, būs iespēja piedalīties gan atsevišķos vebināros, gan apmeklēt visu ciklu.

10. novembrī plkst.11:00 notiks pirmais vebinārs “Kas ir ilgtspēja muzejos?” Tajā Henrijs Makgī sniegs vispārēju ieskatu ilgtspējīgas attīstības idejā, ar to saistītajos dokumentos un pamatos nepieciešamību muzejiem iesaistīties ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā, pievēršoties sekojošiem jautājumiem: ilgtspējas idejas evolūcija; mūsu pasaule šodien; “Dienaskārtības 2030” mērķi; IAM un cilvēktiesības; muzeji, neitralitāte un objektivitāte. 

Vebināra darba valoda:  angļu

Reģistrācija un papildu informācija:

Dalība – bez maksas. Maksimālais dalībnieku skaits – 100.  

Reģistrēšanās iespējama līdz 1. novembra plkst. 23:59 ŠEIT. 

Nākamo vebināru tēmas un reģistrēšanās uz tiem tiks izsludināta atsevišķi.

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

 

2020. gada 24. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks tālākizglītības seminārs Latvijas muzeju darbiniekiem “Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai. Kurš palīdzēs muzejiem izglābt pasauli?”.

Pasākuma pirmajā daļā ar priekšlasījumiem piedalīsies Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīgi sastādītā tiešsaistes izdevuma “Muzeji un ilgtspējīga attīstība” veidotāji, kā arī muzeji, kuru labās prakses piemēri iekļauti izdevumā (Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, Tukuma muzejs, Žaņa Lipkes memoriāls). Otrajā daļā dalībnieki tiks aicināti ieskatīties trīs topošās, ar ilgtspējīgu attīstību saistītās muzeju izglītības programmās – noklausīties muzeju (Latvijas Dzelzceļa muzejs, LNB ekspozīcija “Grāmata Latvijā”, Latgales Kultūrvēstures muzejs) piesaistīto ekspertu priekšlasījumus dažādās zinātņu jomās, uzzināt un diskutēt par sadarbībā ar ekspertiem topošajām nodarbībām. 

Semināra darba valoda: latviešu

Reģistrācija un papildu informācija:

Dalība – bez maksas. Maksimālais dalībnieku skaits – 60. 

Reģistrēšanās iespējama līdz 13. novembra plkst. 23:59, rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv

Atbalsta: Izdevums un tā atklāšanas pasākums top projektā Bridge 47 ar Izglītības iniciatīvu centra atbalstu.

 

2020. gada nogalē Latvijas Muzeju biedrības interneta vietne tiks papildināta ar sadaļu “Ilgtspēja muzejos”, kurā tiks apkopoti gan ilgtspējai veltītu notikumu video ieraksti, gan citi izglītojoši materiāli. Muzeji tiks aicināti publicēt ziņas par saviem ar ilgtspējas jautājumiem saistītiem projektiem un aktivitātēm.

2021. gadā, noslēdzoties izglītības programmai “Muzeji Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”, tās īstenotāji – domnīca Creative Museum, Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa un Latvijas Nacionālā bibliotēka – rīkos publisku izvērtēšanas pasākumu.

 

Kontaktinformācija

Daina Auziņa

Domnīca Creative Museum

Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa

E: daina.auzina@lnmm.lv

T: +371 26867939

 

Inga Surgunte

Latvijas Muzeju biedrība

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E: inga.surgunte@lnb.lv

T: +371 29953235