IzvēlneAizvērt

14.08

Līdz 14. septembrim aicinām pieteikt projektus LMB Gada balvai 2021!


Muzeji ir aicināti iesniegt savus pieteikumus LMB Gada balvai divas reizes gadā. Lai veicinātu vērtēšanas procesa objektivitāti, pirmo reizi balvas vēsturē tiks organizētas žūrijas komisijas vizītes uz muzejiem, lai novērtētu iesniegtos projektus klātienē.


Pieteikumi LMB Gada balvai 2021 vairs netiks vērtēti konkrētās nominācijās, kā tas ir bijis iepriekš. Tie tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

Oriģinalitāte – projekta idejas oriģinalitāte un atbilstība konkursa mērķim. 

Aktualitāte – projekta spēja uzrunāt un iesaistīt apmeklētājus, spēja ietekmēt gan sociālos, gan ekonomiskos procesus sabiedrībā, rezonanse plašākā sabiedrībā. 

Vienotība un kvalitāte – projekta vēstījuma vienotība un konsekvence no idejas līdz realizācijai, atbilstoši tā mērķim un saskaņā ar muzeja misiju; muzejiskais projekts vērtējams kā vienots, kvalitatīvs meistardarbs. 

Sociālā loma – projekta sociālā atbildība un tas, vai projekts veicina kultūras un sociālo dialogu, iniciē jaunus, sabiedrību bagātinošus, izglītojošus procesus, iedrošina un mudina uz jaunradi un sadarbību. 

Ilgtspēja un lietojamība – projekta pieejamība, lietojamība un lietderība, ilgtspējīgu resursu un risinājumu pielietojums, kalpošana nākotnes sabiedrībai. 

Šī gada projektus LMB Gada balvas žūrija izvērtēs divās kārtās: 
1. Līdz 2020. gada 30. augustam* aicinām iesniegt muzeju projektus, kas īstenoti no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. augustam.

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim aicinām iesniegt projektus, kas īstenoti periodā no 2020. gada 30. augusta līdz 31. decembrim.

Ņemot vērā, ka šāds balvas izvērtēšanas process noritēs pirmo reizi un, ka zināmas izmaiņas var nest arī Covid-19 izplatība, LMB Gada balvas žūrija arī otrajā projektu iesniegšanas kārtā pieņems un izvērtēs projektus, kas realizēti laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. augustam. 

LMB Gada balvas 2021 žūrijas komisija:  Zane Grīnvalde, Inga Surgunte, Rasma Pīpiķe, Tatjana Raičiņeca un Jānis Šiliņš. Vairāk par katru no žūrijas komisijas pārstāvjiem var lasīt šeit.

LMB Gada balvas projektu apbalvošana paredzēta 2021. gada maijā – Muzeju dienā. Pieteikuma anketas un nolikums LMB gada balvas konkursam ir izsūtīts LMB biedriem elektroniski.

*Uzmanību! Pieteikšanās termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 14. septembrim!

Balvas nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama šeit.