IzvēlneAizvērt

15.07

LMB Gada balva 2020 uzvarētājs: Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā

Uzvarētājs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Mārtena de Fosa skolas (Marteen de Vos, 1532-1603) gleznas “Žēlsirdības alegorija” izpēte un restaurācija

Žūrijas komentārs: “Sarežģīts un laikietilpīgs restaurācijas process, kas apliecina augstu muzeja speciālistu kompetenci daudzpusīgā izpētes un praktiskā restaurācijas darbā. Latvijas mērogam vērienīgs un starptautiski nozīmīgs veikums.”

Glezna LNMM, toreiz Valsts mākslas muzeja, kolekcijā ir kopš 1920. gada. Sākotnēji tā tika uzskatīta par Fransa Florisa skolas darbu. 2017.gadā, pēc konsultācijām ar Nīderlandes mākslas vēstures institūta kolēģiem, mainīta gleznas atribūcija. RKD datu bāzē atrasta Hieronymus Wierix gravīra (datēta ap 1580), kas veidota pēc M.de Fosa kompozīcijas. Gravīras kompozīcija ir gleznas Žēlsirdības alegorija spoguļattēls. Izpildīšanas maniere, sižeta izvēle un gleznas ikonogrāfija norāda uz mākslinieku, kurš apguvis savu meistarību pie Flandrijas gleznotājiem. LNMM flāmu gleznu kolekcijā tā ir vienīgā alegorijas žanra glezna ar kristīgo tikumu tēmu.

400 gadus vecā mākslas darba sarežģītā vairāku posmu izpēte un restaurācija tikai īstenota divu gadu laikā no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada septembrim, ko veikusi vesela  speciālistu darba grupa (gleznas restauratore-vecmeistare Natalja Kurganova, gleznas koka pamatnes restaurētājs Kaspars Burvis, atbribūcijas izpēte — “Rīgas Birža” vadītāja un projekta “Baltijas ozoli” vadītāja Daiga Upeniece un LNMM ārzemju kolekcijas glabātāja Ksenija Rudzīte, pieaicinātie pētnieki:  Dr.biol.LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Māris Zunda un Mg.sc.chem. restaurācijas ķīmiķe Indra Tuņa). Šī ļoti sarežģīta restaurācija ir pierādījusi savas jomas speciālistu augsto profesionalitāti un lielo meistarību. Darbs eksponēts arī izstādē “Baltijas ozoli” Mākslas muzejā Rīgas Birža (25.08.– 02.12.2018.).