IzvēlneAizvērt

15.07

LMB Gada balva 2020 uzvarētājs: Gada publikācija

Uzvarētājs: Turaidas muzejrezervāts. “Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi”

Žūrijas komentārs: “Sarežģīts vēsturisks avots ir pārtapis par izcilu un profesionālu dokumentu publikāciju, kas izdota augstā kvalitātē. Vērtīgs pētnieciskais pienesums Latvijas vēsturei, ar kuru varam lepoties. Jāuzsver arī būtiska pievienotā vērtība – lietotājam ērta digitālā versija.”

Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu. Tā ir Latvijas mēroga vēstures avota un starpdisciplināra pētījuma publikācija, ko sekmējusi, muzejrezervāta ilgstošā sadarbība ar izciliem pētniekiem dokumentārā mantojuma izpētē. “1624. / 1625. gada Vidzemes arklu revīziju” publikācijai sagatavojis, transkribējis, tulkojis no vācu valodas, zinātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. Gvido Straube. To papildina apjomīgs pētījums par Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vēsturisko ģeogrāfiju 13.–18. gadsimtā, ko vairāku gadu garumā veicis Dr. hist. Muntis Auns.  Publikācija bagātina zināšanas par mikrovēstures aspektiem un parāda no tiem izrietošās vēstures likumsakarības. Tā atklāj muzeja pētniecības darba virzienus starpdisciplinārā un starpinstitucionālā līmenī, dodot pienesumu gan muzeja vēstījumā un novadpētniecībā, gan Latvijas vēsturei kā zinātnes nozarei.