IzvēlneAizvērt

19.04

LMB Gada balvas 2020 aktualitātes

Tas brīdis ir klāt, kad ar patiesu prieku aizsākam stāstu sēriju par Latvijas Muzeju biedrības (LMB) Gada balvu 2020. Šis gads ir nācis ar jauniem izaicinājumiem ikvienam no mums, tomēr, par spīti visam, LMB Gada balva netiek atcelta. Kaut gan drošības apsvērumu dēļ klātienes ceremonija nenotiks, LMB strādā pie radošiem risinājumiem balvas pasniegšanai. Gada balva ir ikgadējs muzeju nozares konkurss un 2020. gads nebūs izņēmums.

LMB Gada balvas mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

2019.gadā tika pārstrādāti balvas kritēriji un samazināts nomināciju skaits. Šogad līdz 9. martam tika saņemts 51 pieteikums piecās nominācijās: Gada ieguldījums nacionālo vērtību saglabāšanā, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija. Kā arī ir iesniegti trīs pieteikumi Mērijas Grīnbergas balvai, kuras mērķis uzteikt personu muzeju nozarē, kura veikusi pašaizliedzīgu darbu, kas sniedzas pāri amata pienākumiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamībā.

Šogad balvas pretendentus vērtēs jauns žūrijas komisijas sastāvs, ko veido viens pārstāvis no LMB valdes un četri pieaicinātie komisijas locekļi, kuri izvēlēti atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām: 

Zane Grīnvalde — LMB priekšsēdētāja, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja.
Jānis Šiliņš — vēstures doktors, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks.
Tatjana Raičiņeca — grafiskā dizainere un māksliniece, par K. Zaļumas grāmatu "Neredzamā bibliotēka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas" saņēmusi balvu grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2019" kategorijā "Zinātniskā literatūra".
Inga Surgunte — Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” vadītāja; CENL network group Books and Audiences.
Rasma Pīpiķe — RA.DU zināšanu pārneses kustība, pilsoniskā sabiedrības procesu eksperte un aktīviste.

Turpmāk iepazīstināsim ar pieteikumiem katrā nominācijā, kā arī ar žūrijas komisijas locekļiem.