IzvēlneAizvērt

03.06

Pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2024

2024. gada 3. jūnijā Latvijas Muzeju dienas ietvaros, kas šogad norisinājās Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči”, tikai pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva. Galvenās balvas saņēmējs ir Ziedoņa muzejs un tā jaunais piedāvājums – individuālā apmeklējuma programma “Muzeja ceļa piezīmes”.

Līdzās galvenās balvas saņēmējam žūrija laureātu vidū izcēla trīs finālistus – Jūrmalas muzeja filiāli Aspazijas māja par izstādi bērniem “Makss un Morics. Tulkojusi Aspazija”, Latvijas Nacionālo bibliotēku par izstādi “No Arkādijas līdz Marsam” un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju par izstādi “Snīkeri: eko x ego”. Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Liepiņa-Līduma.

Iesniegtos projektus vērtēja žūrijas komisija, kuru veido pieci Latvijas Muzeju biedrības valdes pieaicināti komisijas locekļi – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Elīna Bērziņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieks, kā arī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājs Edgars Plētiens, AZERON dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Pētniecības nodaļas vadītāja Elīna Kalniņa un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas vadītājs un dizainers Matīss Zvaigzne.

 

Par uzvarētāju

Ziedoņa muzeja darbības pamatprincips ir Imanta Ziedoņa vēlēšanās: “Es gribu muzeju kā mūzu māju, kur cilvēki nāk pavadīt laiku attīstībā, jēgpilnās sarunās un jaunradot.” Muzeja individuālā apmeklējuma programma “Muzeja ceļa piezīmes” rosina apmeklētājus ar spēles elementiem pašiem veidot savu apmeklējuma tempu un secību, kā arī rosina uz dažādām pārdomām, kas saistītas ar Imantam Ziedonim tuvām idejām: latviskais dzīves veids, trīs līmeņu kopšanas koncepts, dabas un cilvēka savstarpējās attiecības. Individuālās muzeja apmeklējuma programmas ietvaros tika izveidota burtnīca, labiekārtota un piemērota arī muzejam piegulošā dārza teritorija, vienlaikus īstenojot muzeja vizuālo identitāti dažādos dizaina elementos. Ar mākslīgā intelekta radīto Imanta Ziedoņa balss sintezatoru tika piepildīts dzejnieka nerealizēts dzīves sapnis – kļūt par dārznieku.

Projekts parāda, ka muzejs var būt pionieris inovatīvā un jēgpilnā tehnoloģiju apgūšanā un ieviešanā un starpnozaru sadarbībā, risinot juridiskus un tehnoloģiskus izaicinājumus. Ziedoņa muzejs ir piepildījis Imanta Ziedoņa sapni kļūt par dārznieku, dzejniekam individuāli sagaidot katru apmeklētāju un pastāstot par reiz stādītajiem augiem un kokiem un rosinot domāt par sevi, savu vietu pasaulē un pastāvošajām vērtībām. 

 

“Mērijas Grīnbergas balva” par mūža ieguldījumu

Mērijas Grīnbergas balvas mērķis ir izcelt konkrēta cilvēka ieguldījumu muzeja vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī uzsvērt un atgādināt, ka muzeja vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm nozīmīga loma ir muzeja darbiniekiem. Ilze Liepiņa-Līduma dzimusi “Riekstiņos” un saimniekošanu rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības gadu viensētā uzskata par savu dzīves misiju. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi muzeja vadītāja rūpējusies gan par ēku kompleksa, gan ainavas saglabāšanu, radot Mūsmājas par vienu no Neretas kultūras dzīves centriem un saglabājot Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltajā grāmatā” atainoto 19. gadsimta noskaņu. 

 

Līdzās galvenajai balvai žūrija laureātu vidū izcēla trīs projektus:

Jūrmalas muzeja filiāle Aspazijas māja
Delverīga izstāde bērniem "Makss un Morics. Tulkojusi Aspazija"
Projekta vadītājas: Dace Kaukule un Signe Cīrule

Žūrijas komentārs:
Projekts piedāvā teicamu risinājumu jaunākās auditorijas iepazīstināšanai ar Aspaziju un viņas profesionālo darbību. Mazā, bet pārdomāti un asprātīgi iekārtotā telpa ierauj mazos apmeklētājus uzdevumu virpulī, no kura viņi iznāk ar jaunu lasītvēlmes sparu un Aspazijas tulkotajiem pantiem un varoņiem paliekošā atmiņā. 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izstāde "No Arkādijas līdz Marsam"
Projekta vadītāja: Anda Boluža

Žūrijas komentārs:
Izstāde sniedz nebijušu iespēju iepazīt unikālu Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekciju un izzināt Rīgas parku stāstus, atklājot tos kā līdzdalībniekus dažādu laiku pilsoniskajā aktīvismā un rosinot domāt par to nākotni. Izstādes interaktīvie, atkārtoti izmantojamie dizaina elementi apmeklētājam piedāvā eksponātus atklāt katram pašam.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Izstāde "Snīkeri: eko x ego"
Projekta vadītāja: Gerda Čevere-Veinberga

Žūrijas komentārs:
Laikā, kad muzeju vidē īpaši aktuāls jautājums ir jauniešu uzrunāšana, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs rāda priekšzīmi, precīzi notverot laikmeta garu un radot drosmīgu, pārliecinošu un satriecoši spilgtu izstādi, kas prasmīgi balansē daudzveidīgās komponentes, nezaudējot ne tās vēstījumu, ne pievilcību.

 

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2024 žūrija izsaka pateicību visiem muzejiem, kuri iesniedza savus projektu pieteikumus. Aicinām iepazīt visus LMB Gada balvas 2024 laureātus un žūrijas komentārus:

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Dizaina studija bērniem
Projekta vadītāja: Kristīne Šica

Žūrijas komentārs:
Projekts piedāvā jaunākajiem muzeja apmeklētājiem pieredzēt dizainu ne tikai izzinot ekspozīciju, bet arī iedarbinot maņas un eksperimentējot, sadarbojoties un radot. Ar izveidoto produktu muzejs lieliski uzrunā jaunāko mērķauditoriju.

 

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Dvēseles stīgas – tradicionālās kokles latviešu zemnieka sētā 19. – 20.gs.
Projekta vadītāja: Rozīte Katrīna Ponne

Žūrijas komentārs:
Projekta veiksmes atslēga ir spēja atklāt senā instrumenta joprojām dzīvo saikni ar mūsdienu cilvēkiem, tādējādi apliecinot tradīcijas pārmantojamību gan kokles darināšanā, gan muzicēšanā. Izstādes galvenais vēstījums ir nepārprotams – kokle joprojām ir aktuāla. Muzejs to izceļ gan iesaistot koklētāju kopienu, gan veicinot jaunu instrumentu izgatavošanu, gan nodrošinot iespēju apmeklētājiem tradīciju izzināt praktiski – apgūstot kokles spēli.

 

Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Izstāde „SKUDRA”
Projekta vadītājs: Jānis Dreimanis

Žūrijas komentārs:
Izstāde jaunākajiem muzeja apmeklētājiem parāda strukturētu, informatīvi bagātīgu un pēctecīgu ceļu viena neliela posma izzināšanai garajā barības ķēdē. Žūrija atzinīgi vērtē projektā īstenotos centienus sabiedrības iesaistē zinātnisku projektu īstenošanā un sabiedriskās zinātnes tradīcijas veidošanā Latvijā.  

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Aktīva izstāde bērniem par mākslu un dabu “Zaļš un vēl zaļāks”
Projekta vadītāja: Laura Dravniece

Žūrijas komentārs:
Radīta aktuāla un vizuāli bagāta izstāde ar pievienoto vērtību kā vēl viens solis pretim mērķauditorijai. Projekts daudzpusīgā veidā ļauj pētīt un izzināt mūsdienās īpaši nozīmīgu – mākslas un dabas sinerģiju.

 

Purvīša muzejs
Jauno mākslinieku balva "PAVASARIS"
Projekta vadītāja: Velga Vītola – Kļava

Žūrijas komentārs:
Projekts sniedz iespēju topošajiem māksliniekiem sajust Vilhelma Purvīša atstātā mantojuma nozīmi, gleznojot plenērā vecmeistara dzimto māju apkārtnē. Muzejs, ceļā no idejas uz materializēšanos, iesaista un atbalsta jaunāko paaudzi iedvesmojošā un sociāli atbildīgā veidā.

 

Rakstniecības un mūzikas muzejs
Dziesmusvētku telpa
Projekta vadītāja: Iveta Grava

Žūrijas komentārs:
Ir radīta tematiska telpa, kas veltīta unikālam Latvijas kultūras fenomenam. Kvalitatīvā un labi pārskatāmā struktūra izceļ izcilas kultūrvēsturiskā mantojuma liecības un nepārprotami apliecina Dziesmu un deju svētku tradīcijas nozīmību.

 

Valmieras muzejs
Valmieras muzeja kultūrvides attīstība un ekspozīcija “de Woldemer”
Projekta vadītāja: Iveta Blūma

Žūrijas komentārs:
Ekspozīcija pārskata  Valmieras vēsturi  to atspoguļo jaunā veidolā. Projektā ir paveikts nozīmīgs apkopoto vēstures liecību interpretācijas darbs, kuram veiksmīgi piemeklēti dažādi komunikācijas līdzekļi. Ekspozīcijas dizaina koncepcija vijīgi transformējas, apmeklētājam pārvietojoties pa atšķirīgajām telpām. Īpaši izceļama satura interpretācijas daudzvalodība un iekļautie elementi piekļūstamības veicināšanai.

 

Ziedoņa muzejs
Ziedoņa muzejs bērniem: programma "Blēņām pa pēdām" un animācijas filmiņas "Suns Funs un pasaule"
Projekta vadītāja: Rūta Šmite

Žūrijas komentārs:
Izveidojot ar Imanta Ziedoņa radīto tēlu suni Funi saistītu izglītojošo aktivitāti bērniem ar ne vien simpātisku grafisko identitāti, bet arī īpašu “štābiņu”, muzejs ir ielicis drošu pamatu tālākajam darbam ar jaunākās paaudzes muzeja apmeklētājiem. Projekts populārā veidā piesaista mērķauditorijas uzmanību, palīdz izzināt pasauli un attīstīt lasītprasmi gan muzejā, gan ārpus tā.

 

 

 

LMB Gada balvas 2024 atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, SIA Valmiermuižas alus