IzvēlneAizvērt

22.04

Profesionālās pilnveides izglītību muzeju pētniecības un komunikācijas jomā ieguvis 21 muzeju darbinieks

 

Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) otro reizi ir noslēdzies profesionālās pilnveides kurss “Muzeju zinātniski pētnieciskais darbs un muzeju komunikācija”, kuru sekmīgi absolvējis 21 kursa dalībnieks, gūstot labāku izpratni par muzeja pamatuzdevumu veikšanu saistībā ar pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Kurss norisinājās vairāk kā trīs mēnešu garumā profesionālu pasniedzēju un nozares ekspertu vadībā tiešsaistē ar atsevišķām nodarbībām klātienē, iepazīstot un analizējot Rīgā bāzēto muzeju izveidotās ekspozīcijas un izglītojošās programmas. Kursa ietvaros dalībnieki mācījās izstrādāt muzeja zinātniski pētnieciskā darba politiku un komunikāciju politiku, izveidot izstāžu plānus un projektus, kā arī apguva digitālās komunikācijas prasmes un labāk iepazina izglītojošo programmu veidošanas aspektus.

Noslēgumā dalībnieki saņēma valsts izglītības dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides kursa apguvi 160 akadēmisko stundu apmērā. Tāpat dalībnieki augstu novērtēja iespēju konsultēties pie nozares entuziastiem un speciālistiem ar lielu praktiskā darba pieredzi.

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Muzeju zinātniski pētnieciskais darbs un muzeju komunikācija” tika izveidota un licencēta kopā ar muzeju nozares atzītiem profesionāļiem, 2022.gadā. Tā palīdz uzlabot muzeju darbinieku izpratni par zinātniski pētnieciskā darba specifiku muzejā, akcentējot ekspozīciju kā zinātniskās pētniecības produktu un muzejam raksturīgo komunikāciju ar sabiedrību.

Kursa pasniedzēja un Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde atzinīgi vērtē kursa piedāvātās iespējas iegūt strukturētas zināšanas par muzeju pamatfunkciju veikšanu, kā arī iespēju satikties un apmainīties pieredzē dažādu novadu muzeju pārstāvjiem. Īpaši tas nozīmīgi šogad, kad muzeju darba izaicinājumi ir auguši – daudzu pašvaldību muzeju finansējums ir samazināts, ierobežojot muzeju kapacitāti izpildīt aizvien pieaugošās prasības to darbības rezultātiem gan no sabiedrības, gan no regulējušo institūciju puses.

 

Kursa atkārtota norise plānota nākamajā mācību gadā, un tajā aicināti piedalīties visi muzeja darba interesenti.

Kursu organizē Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs, kura galvenais uzdevums ir veidot kvalitatīvu mūžizglītības programmu piedāvājumu kultūras un radošo industriju nozarē strādājošiem profesionāļiem un humanitāro zinātņu interesentiem Latvijas kultūras akadēmijas LKA stratēģiskajās darbības jomās. Ar Tālākizglītības centra kursu piedāvājumu iespējams iepazīties LKA mājas lapā.