IzvēlneAizvērt

Dzimumu līdztiesība (IAM5)


Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes.

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas ir viena no cilvēka pamattiesībām, kas noteikta Latvijas Republikas Satversmē un ir princips, ko valsts īsteno, horizontāli saskaņojot visas politikas. Latvijā panākamas vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā, jāmazina atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, novēršama gan vardarbība ģimenē, gan ar dzimumu saistīta vardarbība. Vienlaikus Latvija ir aktīva dzimumu līdztiesības aizstāve starptautiski. 

 

IAM skaidroti Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Tekstu autors: Pārresoru koordinācijas centrs.

Skatīt visus