IzvēlneAizvērt

24.11

Aicinām lejupielādēt izdevumu “Muzeji un ilgtspējīga attīstība”

Ne vien muzeji ir vajadzīgi Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanai, bet arī IAM sniedz jaunas iespējas muzejiem. Tie piedāvā jaunus veidus, kā palūkoties uz muzeju darbības pamatfunkcijām, sniedz iespējas vēl labāk izmantot muzeju rīcībā esošos resursus, sekmēt muzeju līdzdalību aktuālos procesos, jo īpaši attiecībā uz vietējām kopienām, veicināt izcilību, inovācijas un radošumu.

Ko nozīmē ilgtspējīga attīstība? Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi? Ar ko sākt? Atbildes un labās prakses piemēri pieejami izdevumā “Muzeji un ilgtspējīga attīstība”.

Aicinām lejupielādēt izdevuma PDF versiju šeit.

 

Drukas versija pieejama šeit.

 

Latvijas Muzeju biedrība kopā ar sadarbības partneriem turpmākajos gados apņemas sekot līdzi Latvijas un starptautiskās muzeju vides aktivitātēm Dienaskārtības 2030 atbalstam, kā arī, cik iespējams, sekmēt Latvijas muzeju informētību par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ar tiem saistītām aktualitātēm, izglītības un sadarbības iespējām. Šī informācija tiks apkopota LMB mājaslapā, sadaļā “ilgtspēja muzejos”.

Aicinām arī jūs, Latvijas muzejus, iesaistīties Globālo mērķu izaicinājumā, daloties ar pieredzi, noderīgiem informācijas avotiem, idejām un jautājumiem!

Materiāls tapis, noslēdzot projektu “Vienlīdzība, dažādība un iekļaušana muzejos ilgtspējīgas attīstības paradigmā un ārpus tās”, ko 2020. gada 18. maijā, Starptautiskajā Muzeju dienā, rīkoja Latvijas Muzeju biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Izglītības iniciatīvu centru projekta “Bridge 47” ietvaros.

 

Vebināra Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai. Kurš palīdzēs muzejiem izglābt pasauli? pirmās daļas ieraksts pieejams šeit.